Den 147 fot store fullriggeren Najaden fra Halmstad i Sverige ble solgt til noen ildsjeler i Fredrikstad og ligger nå nærmere bestemt ved Isegran.

Seilskutevrak på hvaler

(Trenagler fra Christiania)

Det er faktisk mange seilskutevrak på Hvaler.

Ved begynnelsen av forrige århunderskifte (1900) var Fredikstad Norges største

treskute by.

Når alle andre satset på jernbåter og motordrift kjøpte Fredrikstad redere opp gamle seilskuter.

De ble brukt til frakt av trelast

Etter en stund ble de for gamle da rigget de dem ned og brukte dem som lektere.

Når de var for gamle til det også, ble de satt på land.

Eller de sank like ved en brygge eller i en havn.

Jeg har funnet 6 slike seilskuter :

Falcon bygget 1861 ligger ved Sydengen.

Jenny bygget 1857 ligger ved Bredengkilen.

Christiania bygget 1858 ligger ved Sand marina.

Flyga bygget i 1870 ligger sør for sydengen.

Laurus bygget i 1864 ligger ved  Skipstasand.

Olga byggeår ukjent ligger også ved Skipstasand.

 

  • Tenk for 100 år siden så Fredrikstad ut som dette

Seilskuta Falcon har blitt brygge

Man ser tydelig skroget på skuta

Dette er et maleri av en seilskute som heter Falcon kansje er det den som ligger på Sydengen

Noen har pyntet på hytta si med rester etter Jenny

Etter å ha ligget i mange år så er det dessverre ikke mye igjen av briggen Jenny over vann

Ser du Jenny fra lufta kan du se at dette var et stort skip

Gangspille etter briggen Jenny ved Bredengkilen.
Jenny var eid av trelastfirma J.N.Jacobsen som brukte den ikke uventet til trelastfrakt

Dette er gangspillet slik den så ut på Jenny denne står på dekket til Najaden-

Denne båten er en brigg og heter Laurus den ligger ved Skipstasand
Den ble bygget 1864 . Mål: 102,7 m
Laurus ble brukt i Nord- og Østersjøfart.
Avrigget til lekter i 1907-08.

Det kan være artig å se på vrakene under vann

Ikke fiskebåt men fisk i båt

Slik ser Skipstasand vrakene fra lufta
Her ser vi briggen Olga som er den minst og briggen Laurus

Brigg er en stor 2 mastet seilskute som denne her
Morgenster fra Frankrike

Det er desverre lite igjen av Christiania men den er faktisk et flott syn der den ligger ved Sand marina
Du kan lese mer om denne på .
http://www.seilskuteklubben.no/index.php?option=com_content&view=article&id=280:Vraket%20av%20bark%20%60Christiania%60&catid=82&Itemid=213

Bauen til Najaden

Denne trernagle som er fra Christiania følger en lang skipsbygger tradisjon.
Trenagle ble også brukt på vikingskip.
Fordelen med å bruke trenagle er at dem ødelegger ikke treverket når båten vrir seg i sjøen.

Christiania sett fra luften

Her er restene etter barken Flyga.
Den ble bygget i 1870 og nedrigget til lekter i 1908.
Tilslutt ble den senket her ved i nærheten av Sørengkiklen i 1930.

Viss du parkerer ved Falcon brygga og går langs vannet sørover vil du finne vraket av Flyga