Grønngylte er det mye av i tarebeltet.
Brukes til å fjerne lakselus på oppdrettfisk

Dette er den største fisken jeg har sett på Hvaler.
Piggvaren kan bli 100cm og veie 25 kg.
Romerene kalte den havets fasan grunnet den gode smaken

  • Alle varer er venstrevent rart å tenke på at øye har godt fra den ene siden til den andre

  • Etter en stund ble den lei av meg å svømte av sted

Detter er en Sandkutling ikke store fisken maks er 11 cm

En fin Tunge

Det er noen fine tryner på Sjønålene.
De er vist i slekt med Havhesten, ganske like bare Sjønålene har strekt seg ut

Mye alger og masse fisk

Dvergulke denne er ikke lett å se.
Den kan bli 17 cm lang og spiser småfisk og tanglopper.

Berggjylte også kalt bergsugge.
Den kan bli 50 cm, veie 6 kg og bli 25 år
Den spiser snegler og andre og andre fastsittende dyr.
Som den river løs og suger ut av skallene